Skola/ förening

Yoga i skolan

Välkommen till Enkla Sinnen, Vi fokuserar på att främja yoga i skolan för att hjälpa elever att hitta inre lugn och balans.

Jag erbjuder Yoga och skogsbad för barn och ungdomar från 3-19 år. Mitt mission är att fler barn och unga skall få möjlighet att uppleva fördelarna med yoga för att öka deras välbefinnande och koncentration


Jag vill erbjuda återhämtning till fler i ung ålder och att lära våra barn och ungdomar hur de kan få in det i sin vardag.

Klassen anpassas utifrån gruppens ålder och antal. Jag kommer ut till er där ni har en lugn och trygg miljö och har med mig mattor och filtar till yogan. Till skogsbadet hittar vi en plats i naturen nära er där vi tillsammans utforskar våra sinnen och lär oss att varva ner.

Barn & Tonårsyoga

Bygger på gedigen kunskap, lång erfarenhet och med forskning som stöd. Metoden består av fyra delar:

AndningAndningsövningar bidrar till reducerade stressnivåer, stärkt autonomt nervsystem och ökad motståndskraft mot stress. För de yngre barnen gör vi lekfulla andningsövningar och för tonåringar lär vi ut övningar som de gärna får ta med sig hem och använda oftare än vad de yogar.

Rörelse

Vår yoga stärker kroppen för att bidra till mental trygghet. Med fokus på kroppsspråk och mindfulnessbaserade instruktioner skapas medvetenhet om kroppens signaler och där med kunna reglera stress och starka känslor.


Medveten närvaro

Oro för framtiden eller grubbel över något som hänt kan minskas genom att öva på att varanärvarande i stunden. Ökad medvetenhet om det fria valet kan stärka självkänsla, självförtroende, empati och självacceptans.

Avslappning

Genom att göra avslappning till en vana kan man öka kroppens förmåga att hantera stress, öka koncentrationen och släppa på både fysiska och känslomässiga spänningar. Hjärnan är extra plastisk i unga år och därför är det en bra tid för att sätt nya, goda vanor.

Bara nyfikenhet behövs

Barn- & Tonårsyoga är ett fantastiskt verktyg för att skapa tid och rum för våra unga att bara få vara. Det ger en stund med inre ro utan prestation och yogan påminner oss om att vi är bra – precis som vi är!


Yoga har många fördelar

Att många vuxna upplever välmående med hjälp av yoga är ingen nyhet. Men vet du att även många barn och tonåringar också mår bra av yoga?


Yoga ger verktyg för bl.a.:

  • Stresshantering
  • Inre ro & stärkt självkänsla
  • Ökad kroppsmedvetenhet


Yoga som stresshantering

Redan som barn upplever många stress. Stressen kan lätt öka under tonåren då pressen ökar både inifrån och utifrån samtidigt som hormonerna rusar i kroppen.


Modern forskning visar att stress inte behöver vara skadligt, men brist på återhämtning kan skapa både fysisk och mental ohälsa.  Yoga lär barn och tonåringar aktiv återhämtning.


Skogsbad

Läs mer..

Yoga för Barn & tonåringar

Läs mer..

Yoga Nidra för barn

Läs mer..