Barn & Tonårsyoga

Barn & Tonårsyoga


Välkomna alla ungdomar mellan 4-18 år, oavsett erfarenhet av yoga!


Jag erbjuder verktyg som ni kan ta med er utanför yogasalen, både i skolan och på fritiden.

Tonårsyogan är dynamisk, fokuserar på andning, positioner och avslappning. Ni kommer att bli guidade genom hela passet, både muntligt och visuellt. Yoga skapar en stund utan prestation och krav, där både kropp och sinne får vara.

Efter varje pass kommer ni att ha med er verktyg för inre lugn, stresstålighet och styrka i er egna kropp. Yoga kompletterar andra sporter genom att göra stela muskler mjukare och mer flexibla.


Yoga, som betyder förening, är ett utmärkt stöd när livet känns utmanande. Kombinationen av andning, rörelse och avslappning påverkar nervsystemet och lugnar områden som ofta är överaktiverade under tonåren.


Mina yogaklasser är anpassade för tonåringar med fokus på den starka utvecklingsfas hjärnan genomgår. Tonårshormoner kan orsaka känslomässiga berg-och-dalbanor, och därför innehåller tonårssyogan moduler från terapeutisk yoga för att stärka kropp, sinne, självkänsla och självförtroende. Vi tränar på att reglera starka känslor genom yogaövningar.


Under tonåren, när hjärnan är i kraftig utveckling, kan vi skapa goda vanor som varar livet ut. Hjärnan är plastisk, vilket betyder att spår och kopplingar byggda under uppväxten följer med oss in i vuxenlivet. Att träna på stresshantering under denna tid är därför en klok investering inför framtiden.


Mina klasser är utformade för att ge er en stund av inre ro och fysisk rörelse utan krav på prestation. Vi övar på acceptans och medveten närvaro, bygger en positiv gemenskap och påminner oss själva om att vi är bra precis som vi är. Genom att öka kroppsmedvetenheten förbättras förmågan att hantera stress, förbättra sömn, öka koncentrationen och behålla/öka fysisk rörlighet. Yogaövningarna förbättrar även hållning, koordination och balans.


Andningen är centralt i yoga och skiljer det från andra gymnastiska övningar. Genom att observera andetaget kan vi lära oss att påverka det positivt. Ett balanserat och medvetet andetag hjälper oss att reglera det autonoma nervsystemet, vilket påverkar både kropp och känslor. Under en yogaklass lär ni er hur andningen påverkar ert mående och får kunskap om olika andningsövningar som ni kan använda hemma i olika situationer.


Sist men inte minst, yoga stärker självkänsla och självförtroende hos ungdomar. Genom att erbjuda en paus för att känna efter och lugna ner sig skapar vi en grund för att förstärka kopplingen till er själva. Självkänsla representerar ungdomens inre trygghet och tillit till sig själva, medan självförtroende handlar om ungdomens tillit till sin egen förmåga. Båda dessa aspekter övas under våra yogaklasser.