Medial Vägledning

Medial Vägledning


En vägledning från det mediala perspektivet kan vara till nytta när vi ställs inför olika vägval i livet. Oavsett om dessa val är stora eller små, formar vi själva våra liv, och även om det kan finnas en övergripande plan är det våra egna val som ger livet dess riktning.

Inom oss bär vi alla en inre visdom, och svaren på många frågor finns redan där. Ibland behöver vi dock en påminnelse om vår egen klokskap och de verktyg som finns inom oss.

Ibland kan vi avvika från vår plan utan att avsiktligt göra det, och i dessa stunder kan goda råd vara till hjälp för att hitta tillbaka till vår Livsväg.


Det är viktigt att förstå att jag som vägledare inte tar besluten åt dig. Istället visar jag på olika vägar och alternativ som öppnar sig för dig. Förhoppningsvis kan detta ge dig de svar du behöver för att underlätta dina egna beslut.


Att förklara medial vägledning kan vara utmanande. Det benämns ibland som andlig vägledning eller medial rådgivning. "Vägledning" är ett begrepp som är lätt att förstå, men vad innebär egentligen andligt och medialt? Utan att gå in på detaljer handlar det om människans förmåga att koppla upp sig mot den andliga dimensionen som omger oss, inklusive naturen.

I min vägledning kombinerar jag både min intuition och mina tarotkort för att fokusera på det som är viktigt i ditt liv och din aktuella situation. Det här är din helt unika stund och vägledning, där jag möter dig med omtanke och en strävan att sprida ljus och kärlek. Medial vägledning kan hjälpa dig: 

  • Att få en tydlig överblick på var du befinner dig just nu i livets olika sammanhang och utforska hur dina tankar och känslor för det.
  • Att se dina hinder som stoppar dig så du kan släppa dem men också hitta vilka styrkor och begåvningar samt möjligheter du besitter så att vägen till dina mål öppnar sig och blir tydliga.
  • Att känna lycka och storheten i dig själv när målet är nått med vetskapen om att du faktiskt hade alla svaren själv.
  • Att du ska nå ända in till din glädje och kärlek till dig själv, andra och livet själv.


Du får gärna spela in vägledningen på t.ex. din telefon så har du med dig det att lyssna på hemma i lugn och ro efteråt och slipper sitta och försöka komma ihåg all information i huvudet.


Kostnad: 900 kr/ 45-60 min