Om Carin

Hej,

Carin Ludwig heter jag och jag är grundare av Enkla Sinnen.


Återhämtning är för mig som ett paraplytänkande, eftersom det varierar så mycket för olika människor vad detta ord innebär. För någon kan det betyda att ligga på en yogamatta och lyssna på en Nidra, för någon annan kan det handla om att vara ute i skogen, och för en tredje kan det vara att träna. Det ser olika ut för oss alla, och det är helt i sin ordning. Det viktiga är att du hittar det som passar just dig.


Jag möter många människor i olika sammanhang som stressar igenom livet på olika sätt, vilket kanske leder till att man tappar bort sig själv längs vägen. Att inte veta vem man är eller vad man behöver skapar stress inför framtiden och kan också innebära att man fastnar i det förflutna. Tyvärr börjar detta fenomen redan i mycket unga åldrar. Om vi kan ge verktygen för hur återhämtning ser ut tidigt till våra ungdomar kanske vi kan minska antalet som blir sjukskrivna när de kommer ut i arbetslivet.

Vi glömmer ofta att stanna upp och andas ordentligt. Trots att det finns så många kurser i andningstekniker idag, är det något av det mest naturliga vi gör. Vi andas hela tiden, men vi tar oss inte tiden att andas genom kroppen. Det är när vi stannar upp som vi kan tänka klart och börja se på hur vi kan förändra våra liv.


Själv levde jag ifrån min sanning och hamnade i en utmattning och sjukskrivning. Efter min egen utmattning växte intresset för psykisk hälsa och välmående starkare, och 2022 bestämde jag mig för att låta Enkla Sinnen ta plats. Utan mina egna erfarenheter skulle jag inte ha förmågan att lära ut  det jag gör idag. Jag kombinerar både vetenskap och personliga erfarenheter i det jag lär ut.


Jag vill att du ska känna tacksamhet för den du är och det du har i ditt liv, samtidigt som jag vill att du börjar leva det liv du längtar efter. Jag hjälper dig att hitta sätt att leva i nuet genom att lära dig att använda dina sinnen, gärna i samspel med naturen och dess rikedomar.

Välkommen till Enkla Sinnen