Integritetspolicy

Personuppgifter är de uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, exempelvis namn, telefonnummer och e-postadress.


Vi lagrar endast uppgift som registrerats av dig eller av oss i samband med bokning, frågor & önskemål

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) Vi kommer aldrig att lämna ut eller sälja dina personuppgifter till någon annan och vi följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen ska våra kunder få information om hur dennes personuppgifter behandlas vilket vi beskriver på denna sida.


Enkla Sinnen samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla rätt tjänster till dig, det inkluderar:

  • Email
  • Namn
  • Kontaktuppgifter
  • Samt vilka tjänster du köpt alternativt registrerat dig för


Enkla Sinnen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas, vilket innebär att du har rätt att kostnadsfritt efter din skriftliga begäran – undertecknad av dig eller din förälder om du är under 15 år – en gång per kalenderår hämta ut information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, syftet med användningen av personuppgifterna och till vilka kategorier av mottagare uppgifterna har lämnats.


Enkla Sinnen är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen, t.ex. felaktiga uppgifter.

Som förälder till barn under 15 år kan du företräda barnet i samband med begäran om registerutdrag gällande registrerade personuppgifter.


Mejla oss gärna om du har ytterligare frågor info@enklasinnen.se


COOKIES ANVÄNDER VI DET?

Enkla Sinnen använder cookies, en liten textfil från vår webbserver som lagras i besökarens dator. Cookies används för att tillfälligt spara viss information (t ex för att man ska kunna vara inloggad), och för att personalisera delar av sajten.

Genom att ställa in din webbläsare på att acceptera cookies samtycker du till att Enkla Sinnen får använda cookies på det sätt som anges ovan.


Om du inte vill lagra cookies finns det flera sätt för dig att förhindra det:


  1. I din webbläsares inställningar kan du stoppa den från att lagra cookies. Tänk dock på att vissa sajter fungerar sämre utan cookies.
  2. Du kan rensa bort cookies från din hårddisk. Det gör dock att inställningar du gjort på vissa sajter inte längre finns kvar.
  3. Har du en nyare webbläsare har den ofta stöd för så kallad privat surfning eller inkognito-surfning. Det betyder att alla cookies rensas ut varje gång du stänger din webbläsare.

Integritetspolicy