Terapi

Återhämtningsterapi

Varför återhämtningterapi?


Återhämtningsterapi är en viktig resa mot välbefinnande och självkännedom. Varje individ har sin egen unika väg mot återhämtning, och ingen annan kan hitta den åt dig. Det kräver att vi tar ansvar för vår egen hälsa och identifierar våra egna behov.

Att investera tid och möda i återhämtning är en handling av tydlighet och gränssättning. Tydlighet innebär att vara klar och uppriktig både gentemot oss själva och vår omgivning. Det handlar om att bryta mönster som kan leda till utmattning och upprepad känsla av nederlag.


Om du befinner dig i ett stadigt mönster av utmattning och känner att åren passerar med samma resultat, är det kanske dags att reflektera över ditt liv. Om du ofta är fången i tankar om framtiden, det förflutna, prestation och status, är det viktigt att påminna dig själv om att du är den viktigaste personen i ditt eget liv.


För att kunna vara närvarande för nära och kära måste du först ta hand om dig själv. Hälsan är det mest värdefulla vi har, och ingen kommer att tacka oss för att vi utmattar oss i strävan efter ett idealiserat arbete eller livsstil. Det är lätt att förlora sig själv i krav och förväntningar, men det är viktigt att ifrågasätta vad som verkligen är betydelsefullt.


Det kan vara dags att vända blicken inåt och överväga förändringar som gör dig till den centrala figuren i ditt eget liv. Återhämtning handlar om att se, välja och vårda sig själv på samma sätt som vi gör med våra närmaste. Det är en personlig resa som ingen annan kan göra åt dig.


Så var befinner du dig? Det är en fråga som leder till självreflektion och kan vara startpunkten för din egen resa mot återhämtning och välbefinnande.


I återhämtningen ingår att:

  • Känna in vad alla delar inom dig behöver
  • Att sätta gränser
  • Att ge dig själv tid
  • Att ta plats
  • Att aktivt prioritera dig själv och din egen återhämtning
  • Att ge dig själv självmedkänslaDet finns inget i ditt liv som är viktigare än du

"Var befinner du dig?


Definition Återhämtningsterapi

En metod speciellt framtagen för att hjälpa människor med återhämtning från utmattning eller annan stressrelaterad ohälsa.


En metod som utgår från klientens behov genom att terapeuten möter klienten där denne befinner sig på sin livsresa.


En metod där klienten får hjälp med aktiv återhämtning utifrån terapeutens kunskap om stressens och återhämtningens fysiska och psykiska mekanismer.

En metod som bygger på evidensbaserad forskning inom mindfulness, meditation och stresshantering.


En metod där terapeuten arbetar utifrån 6 grundläggande steg mot återhämtning, där acceptans och medveten närvaro är centrala begrepp.

En holistisk metod som ser till hela människan – kropp, själ och sinne, då stress och utmattning påverkar alla delar av oss.


En metod som hjälper klienten att göra de förändringar som behövs för en hållbar livsstil och för att förebygga återfall i utmattning eller annan stressrelaterad ohälsa.


En metod och som passar lika bra i förebyggande syfte, för att främja psykisk hälsa, som i rehabiliterande syfte efter utmattning eller vid andra omvälvande livshändelser och prövningar i livet.