Hästar


Återhämtning tillsammans med hästar

Människan har alltid levt nära djur och natur. Det är bara i det senaste generationerna som fler vuxit upp i städer än på landet. Avstånden till djuren har vuxit.

Men vetenskapliga studier från olika länder visar tydligt att kontakt med djur har en väldigt positiv inverkan på människan. Kontakt med djur minskar stress.


Många av de positiva reaktionerna som sker i kroppen vid kontakt med djur är kopplat till en sänkt stressnivå.

  • Pulsen och blodtryck sjunker
  • stresshormonet kortisol sjunker i blod & saliv
  • Det parasympatatiska nervsystemet aktiveras
  • Immunsystemet gynnas


Den ickeverbala relationen mellan djur och människa är väldigt speciell. Djurens spontana reaktioner uppfattas som ärliga vilket är värdefullt i terapisammanhang. Att djuret ofta söker kontakt ger också en känsla av ömsesidigt samspel. Glädje är en annan källa till kraft.


Vid kontakt med djur som vid ridterapi, beskrivs just glädje som en typisk reaktion.


Återhämtning tillsammans med hästar handlar om en kommunikation som kan bli en upplevelse, en resa för att hjälpa dig att:

  • Vara i en kravlös miljö
  • Andas
  • Hitta dig själv, bli hel.
  • Förstå alla aspekter, delar, av din fysiska, mentala, känslomässiga och andlig natur.
  • Väcka din medvetenhet.
  • Påminna dig om vem Du är. Din styrka och din gudomlighet.


Mitt fokus ligger på återhämtning och jag tar hjälp av hästar för att skapa en positiv och healing atmosfär. Hos oss kan du få stöd och verktyg för att nå balans och välmående på alla plan. Kom och upplev den helande kraften i naturen och våra fyrbenta vänner.

Jag ser fram emot att guida dig på din hälsoresa!


Vill du veta mer?