Återhämtning
IMG_2834
IMG_5988___serialized1
IMG_8761

Återhämtning

Återhämtning är något vi alla behöver men som vi så många gånger prioriterar bort, vilket i sig betyder att vi prioriterar bort oss själva.

Du behöver ta hand om dig själv först för att sen kunna ta hand om och finnas där för din nära och kära.

Återhämtning är oxå något individuellt, för någon kan återhämtning vara yoga, meditation, att bara vara i stillhet, för andra kan det vara att tillbringa tid i trädgården, ta en fika med en god vän eller att tillbringa tid i stallet.


Oavsett så handlar det om dig och din tid för återhämtning där du får möjlighet att vara helt kravlöst och inte ha några måsten eller tankar som pockar på din uppmärksamhet.

Jag vill hjälpa dig att hitta din återhämtning och tid som just du behöver i ditt liv.

Varför återhämtning?

Vägen till återhämtning är din resa och ingen annans.

Vi behöver finna våra individuella vägar till återhämtning, ingen annan hittar ditt hem till dig, dina behov och din hälsa. Det kan bara du göra.

Att ge sig tid och möjlighet till återhämtning handlar om tydlighet och att sätta gränser. Med tydlighet menas att vi är tydliga mot oss själva men oxå mot vår omgivning.

Kanske känner du att du år efter år lever i samma mönster och hela tiden får samma resultat som slutar med att du känner dig helt slutkörd och matt. Vill du ha något annat och är beredd att​ investera tid i dig själv?


Har du ofta av tankar som kretsar kring framtiden, dåtiden, allt som ska göras ? Har du mycket prestations- eller statustänk? Funderar du mycket på allt du skulle vilja ha i livet? Det finns ingen i ditt liv som är viktigare är du!

Nära och kära är en viktig del men för att kunna ta del av detta så måste du börja med att ta hand om dig själv. Vår hälsa är det viktigaste vi har och ingen tackar oss för att vi sliter ut oss. Det är så lätt att vi går upp i arbetet, allt som vi tror måste vara på ett speciellt sätt. Men är det verkligen viktigt på riktigt?


Kanske är det då dags att börja titta inåt, Kanske är det dags för dig att göra en förändring där du är det viktigaste i ditt liv! 

Återhämtning handlar om att se oss själva, välja oss själva och ge oss samma omtanke som vi ger våra barn.

Det är bara Du som kan göra detta och det är Din resa


I återhämtningen ingår att:

 • Känna in vad alla delar inom dig behöver
 • Att sätta gränser
 • Att ge dig själv tid
 • Att ta plats
 • Att aktivt prioritera dig själv och din egen återhämtning 
 • Att ge dig själv självmedkänsla


Högkänslighet

Begreppet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos 15-20 procent av världens befolkning.

Många människor som upptäcker att de är högkänsliga ser det som en befrielse att kunna sätta ett namn på något som de alltid har känt av men inte känt till. Även om 15-20 % betraktas som normalt har ändå många högkänsliga ibland upplevt sig missförstådda och annorlunda.

Högkänsliga personer kallas även Highly Sensitive Persons (HSP). De föds med ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittetoch en hjärna som fungerar lite annorlunda än hos andra människor. Detta gör högkänsliga personer extra mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö. De lägger märke till mycket mer än andra och bearbetar allt på en djupare nivå. Därför behöver de ofta mer tid och energi än andra att smälta alla intryck.

Det faktum att högkänsliga människor uppmärksammar så många detaljer och har svårt att filtrera allt inflöde gör att de lätt blir överstimulerade. Detta leder till att man kan bli överväldigad eller stressad …. särskilt när de står inför stökiga situationer, upprörda människor, höga stimulansnivåer och plötsliga förändringar. Då vill de helst bort därifrån! Därför behöver högkänsliga personer ofta dra sig undan för att fåvila ifred. Men tack vare sitt känsliga nervsystem är högkänsliga människor också mer eller mindre empatiska, medkännande, omtänksamma, intuitiva, kreativa, begåvade och djupsinniga med ett rikt inre liv.


Det finns inget i ditt liv som är viktigare än du

"Var befinner du dig?


Återhämtning tillsammans med hästar

Människan har alltid levt nära djur och natur. Det är bara i det senaste generationerna som fler vuxit upp i städer än på landet. Avstånden till djuren har vuxit.

Men vetenskapliga studier från olika länder visar tydligt att kontakt med djur har en väldigt positiv inverkan på människan. Kontakt med djur minskar stress.


Många av de positiva reaktionerna som sker i kroppen vid kontakt med djur är kopplat till en sänkt stressnivå.

 • Pulsen och blodtryck sjunker
 • stresshormonet kortisol sjunker i blod & saliv
 • Det parasympatatiska nervsystemet aktiveras
 • Immunsystemet gynnas


Den ickeverbala relationen mellan djur och människa är väldigt speciell. Djurens spontana reaktioner uppfattas som ärliga vilket är värdefullt i terapisammanhang. Att djuret ofta söker kontakt ger också en känsla av ömsesidigt samspel. Glädje är en annan källa till kraft.

Vid kontakt med djur som vid ridterapi, beskrivs just glädje som en typisk reaktion.

Återhämtning tillsammans med hästar handlar om en kommunikation som kan bli en upplevelse, en resa för att hjälpa dig att:

 • Vara i en kravlös miljö
 • Andas
 • Hitta dig själv, bli hel.
 • Förstå alla aspekter, delar, av din fysiska, mentala, känslomässiga och andlig natur.
 • Väcka din medvetenhet.
 • Påminna dig om vem Du är. Din styrka och din gudomlighet.


Vill du veta mer?

Definition Återhämtningsterapi

En metod speciellt framtagen för att hjälpa människor med återhämtning från utmattning eller annan stressrelaterad ohälsa.


En metod som utgår från klientens behov genom att terapeuten möter klienten där denne befinner sig på sin livsresa.

En metod där klienten får hjälp med aktiv återhämtning utifrån terapeutens kunskap om stressens och återhämtningens fysiska och psykiska mekanismer.

En metod som bygger på evidensbaserad forskning inom mindfulness, meditation och stresshantering.

En metod där terapeuten arbetar utifrån 6 grundläggande steg mot återhämtning, där acceptans och medveten närvaro är centrala begrepp.

En holistisk metod som ser till hela människan – kropp, själ och sinne, då stress och utmattning påverkar alla delar av oss.

En metod som hjälper klienten att göra de förändringar som behövs för en hållbar livsstil och för att förebygga återfall i utmattning eller annan stressrelaterad ohälsa.


En metod och som passar lika bra i förebyggande syfte, för att främja psykisk hälsa, som i rehabiliterande syfte efter utmattning eller vid andra omvälvande livshändelser och prövningar i livet.